Slik setter du opp "DSN-less connection" på Windows-server

Denne koden kan du bruke for å benytte såkalt "DSN-less connection" til en Access-database på en Windows-server hos oss. Dette gjør at du ikke trenger å sette opp en ordinær DSN-kobling. 

"DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("..\db\database.mdb")

(Eksempelet ovenfor forutsetter at din database ligger i db-mappen på ditt webhotell).

Levert av Zendesk