Enkelt e-postscript med ASPEmail

Dette er et enkelt eksempel på hvordan man lager et script for utsendelse av e-post med ASPEmail fra ASP. Du finner flere eksempler her.
<%
'Variabler
'Sett inn utgående server SMTP
strMailSMTP = "mail.fastname.no"
'Sett inn kontoinformasjon for avsender
strSMTPLogin = "ola@domenenavn.no"
strSMTPPassword = "kontopassord"

'Sett inn avsenderadresse
FromEmail = "ola@domenenavn.no"
'Sett inn mottakeradresse
ToEmail = "kari@domenenavn.no"
'Sett inn epostens innhold
MailSubject = "Emnefelt"
MailMessage = "Innhold"


'Oppretter objektet
Set objMail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
With objMail
.Host = strMailSMTP
.Username = strSMTPLogin
.Password = strSMTPPassword
.From = FromEmail
.AddAddress ToEmail
.Subject = MailSubject
.Body = MailMessage
.Send
End With
 
'Lukk alltid objektet etter bruk
Set objMail = Nothing
%>

 

Begrensninger på sending av e-post fra webhotell: 

- Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer
- Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
- Det er ikke tillatt å sende mer enn 500 epost til samme mottaker i løpet av 24 timer.
- Det er ikke tillatt å sende mer enn 2 500 epost til samme mottaker i løpet av 30 dager.

Se mer i vår tjenesteavtale.

Levert av Zendesk