Feilmeldinger og feilkoder i Outlook

Her er en oversikt over vanlige feilmeldinger og feilkoder som kan oppstå i Outlook ved sending eller mottak av epost.

Dersom du opplever en feilkode som ikke befinner seg i oversikten nedenfor, anbefaler vi at du Googler feilkoden for mer informasjon om hvordan problemet kan løses. Ta gjerne kontakt med oss samtidig slik at vi kan legge til feilkoden i oversikten nedenfor.

"Det oppstod en feil under pålogging til e-postserveren"
Feilkoder: 0x800CCC92
Feilmelding: Det oppstod en feil under pålogging til e-postserveren. Passordet ditt ble ikke godkjent. Konto: ’mail.fastname.no’, Server:’mail.fastname.no’, Protokoll: POP3: Svar fra server: ’ERR Passwordsupplied for ”post@dittdomene.no” is incorrect.’, Port 110, Sikker[SSL]: Nei, Serverfeil 0x8000CCC90, Feilkode: 0x800CCC92.
Løsning:  Passordet du bruker er sannsynligvis feil. Gå igjennom vår guide for oppsett av e-post.

"553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts"
Feilkoder: 553, 0x800CCC79
Feilmelding: "The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was ''. Subject '', Account: '', Server: '',Protocol: SMTP, Server Response: '553 sorry, that domain isn't in mylist of allowed rcpthosts (#5.7.1)', Port: 25, Secure(SSL): No, ServerError: 553, Error Number: 0x800CCC79.
Løsning: Les igjennom vår guide for oppsett av e-post.

"550 Relaying Denied / Relay access denied"
Feilkoder: 550, 0x800CCC79
Feilmelding: The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was '<someone@example.com>'. Subject: '', Account: '', Server: '', Protocol: SMTP, Server Response: '550 <someone@example.com>... Relaying Denied', Port: 25, Secure (SSL): No, Server Error: 550, Error Number: 0x800CCC79.
Løsning: Her bruker du sannsynligvis feil innstillinger for utgående e-post. Les igjennom vår guide for oppsett av e-post.

"Finner ikke serveren"
Feilkoder: 0x800ccc0d
Feilmelding: Finner ikke serveren. (Konto:kontonavn, POP-server:'servernavn', feilnummer: 0x800ccc0d)
Løsning: Her bruker du sannsynligvis feil servernavn. Les igjennom vår guide for oppsett av e-post.

"Sende og motta rapporterte feilen (0x800ccc0f)"
Feilkoder: 0x800ccc0f
Feilmelding: Oppgave 'servernavn- Sende og motta' rapporterte feilen (0x800ccc0f):Tilkoblingen til serveren ble avbrutt. Hvis dette problemet vedvarer,kontakter du serveradministratoren eller Internett-leverandøren.
Løsning: Les igjennom vår guide for oppsett av e-post.

"Serveren har uventet brutt tilkoblingen"
Feilkoder: 0x800ccc0f
Feilmelding: Mulige årsaker til dette kan være serverproblemer, nettverksproblemer eller en lang periode utenaktivitet. Konto. kontonavn, Server: 'servernavn', Protokoll: POP3,Serversvar: '+OK', Port: 110, Sikker (SSL): NO, Feilnummer: 0x800ccc0f
Løsning: Les igjennom vår guide for oppsett av e-post.

"Sende og motta rapporterte feilen (0x80042109)"
Feilkoder: 0x80042109
Feilmelding: Oppgave 'SMTP-servernavn- Sende ogmotta' rapporterte feilen (0x80042109): Outlook kan ikke koble tilserveren for utgående e-post (SMTP). Hvis du får denne meldingen flereganger, kontakter du serveradministratoren eller Internett-leverandøren(ISP).
Løsning: Les igjennom vår guide for oppsett av e-post.

"Operasjonen ble tidsavbrutt"
Feilkoder: 0x8004210a
Feilmelding: Operasjonen ble tidsavbrutt mens den ventet på svar fra serveren for mottak (POP) 0x8004210a
Løsning: Les igjennom vår guide for oppsett av e-post.

"Det oppstod et tidsavbrudd"
Feilkoder: 0x800ccc19
Feilmelding: Det oppstod et tidsavbrudd under kommunikasjon med serveren 0x800ccc19.
Løsning: Les igjennom vår guide for oppsett av e-post.

"Feilkoder: 0x800ccc19"
Feilmelding: 0x80042108 Outlook is unable to connect to your incoming POP3 email server.
Løsning: Dette skyldes ofte Norton Personal Firewall, Norton Internet Security eller andre lignende programmer. En omstart av datamaskinen løser ofte dette problemet. Eventuelt avinstaller/deaktiver e-postscanning i aktuell sikkerhetsprogramvare.

"Feilkoder: 0x800C0133"
Feilmelding: Det har oppstått en ukjent feil. Konto: 'din@epost.no ', Server: 'mail.fastname.no', Protokoll: POP3, Port: 110, Sikker (SSL): Nei, Feilkode: 0x800C0133
Løsning: Innboksen lokalt på din maskin er sannsynligvis helt full. Outlook Express har en begrensning på 2GB innboksstørrelse. Slett/flytt e-post fra "innboks" og eventuelt mappen "Slettede elementer".

 

Levert av Zendesk