Ta backup av MSSQL med My Little Backup

My Little Backup er et verktøy for sikkerhetskopi og gjenoppretting av MSSQL-databaser. 

1. Gå til http://mlb.fastname.no

2. Logg inn med databasenavn, brukernavn og passord som du har fått fra oss. 


3. Når du er innlogget kan du klikke på "Backup databases" til venstre. Følg veiviseren for å utføre en backup. Levert av Zendesk